0

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

1. En oversigt over databeskyttelse

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver dig en nem oversigt over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores websted. Udtrykket “personlige data” omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Du kan finde detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse i vores Erklæring om databeskyttelse, som vi har medtaget nedenfor denne tekst.

Dataregistrering på vores websted

Hvem er den ansvarlige part for registrering af data på dette websted (dvs. “den ansvarlige”)?

Dataene på dette websted behandles af webstedets operatør, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnittet “Lovpligtige oplysninger, ” på dette websted.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som et resultat af din deling af dine data med os. Det kan f.eks. være oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular.

Vores IT-systemer registrerer automatisk andre data, når du besøger vores websted. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunkt, hvor webstedet blev åbnet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du åbner vores websted.

Til hvilke formål bruger vi dine data?

En del af oplysningerne genereres for at garantere fejlfri levering af webstedet. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om kilden, modtagerne og formålet med dine arkiverede, personlige data uden at skulle betale et gebyr for sådanne oplysninger. Du har også ret til at kræve, at dine data bliver rettet, blokeret eller slettet. Tøv ikke med at kontakte os når som helst under den adresse, der er angivet i afsnittet “Lovpligtige oplysninger” på dette websted, hvis du har spørgsmål om dette eller andre spørgsmål i forbindelse med databeskyttelse. Du har også ret til at indgive en klage til det kompetente kontrolorgan.

Derudover har du under visse omstændigheder ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Erklæringen om databeskyttelse i afsnittet “Ret til begrænsning af databehandling”.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Det er muligt, at dine browsemønstre bliver statistisk analyseret, når du besøger vores websted. Sådanne analyser udføres primært med cookies og med det, vi kalder analyseprogrammer. Analysen af dine browsermønstre foretages normalt anonymt, dvs. at browsemønstrene ikke kan spores tilbage til dig.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne analyser, eller du kan forhindre, at de udføres ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Se vores Erklæring om databeskyttelse nedenfor for at få detaljerede oplysninger om værktøjerne og om dine muligheder for at gøre indsigelse.

2. Generelle og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af dette websted og dets sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Derfor behandler vi dine personlige data som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse og denne Erklæring om databeskyttelse.

Hver gang du bruger dette websted, vil der blive indsamlet en række personlige oplysninger. Personlige data omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne Erklæring om databeskyttelse forklarer, hvilke data vi indsamler, og med hvilket formål. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi oplyser dig hermed om, at overførsel af data via internettet (dvs. via e-mail-kommunikation) kan være forbundet med sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (kaldet “dataansvarlig” i GDPR)

Den databehandlingsansvarlige på dette websted er:

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya

Telefon: +49 (0) 4251 / 811 – 0
E-mail: info@hartje.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, som alene eller sammen med andre træffer beslutninger om formål og ressourcer til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Udpegelse af en databeskyttelsesansvarlig i henhold til lov

Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

secom IT Gmbh
Nienburger Str. 9a
27232 Sulingen
Telefon: 04271 1000 410
mail: datenschutz@secom-it.de

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En bred vifte af databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. For at gøre dette skal du blot sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før tilbagekaldelsen.

Retten til at modsætte sig indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at modsætte sig direkte reklame (Art. 21 GDPR)

I tilfælde af, at data behandles på grundlag af art. 6 stk. 1 litra e eller f af GDPR, har du til enhver tid ret til at modsætte dig behandlingen af dine personlige data baseret på grunde, der stammer fra din unikke situation. Dette gælder også for enhver profilering, hvor disse bestemmelser ligger til grund. Se denne Erklæring om databeskyttelse for at finde det juridiske grundlag, som enhver behandling af data er baseret på. Hvis du logger en indvending, behandler vi ikke længere dine berørte personoplysninger, medmindre vi er i stand til at fremlægge overbevisende, beskyttelsesværdige grunde til behandling af dine data. Dette opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at gøre krav på, udøve eller forsvare juridiske rettigheder (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 af GDPR).

Hvis dine personlige oplysninger behandles for at kunne deltage i direkte reklame, har du til enhver tid ret til at modsætte dig behandlingen af dine berørte personlige oplysninger i forbindelse med en sådan reklame. Dette gælder også profilering i det omfang, den er tilknyttet en sådan direkte reklame. Hvis du gør indsigelse, vil dine personlige oplysninger efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte reklameformål (indvending i henhold til art. 21, stk. 2 af GDPR).

Ret til at indgive klage til det kompetente kontrolorgan

I tilfælde af overtrædelse af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til et kontrolorgan, navnlig i den medlemsstat, hvor de sædvanligvis har bopæl, arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive klage er gældende, uanset om der er andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retskendelser.

Ret til dataoverførsel

Du har ret til at kræve, at vi afleverer alle data, som vi automatisk behandler på baggrund af dit samtykke, eller for at opfylde en kontrakt, der skal overdrages til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. indkøbsordrer eller forespørgsler, du sender til os som weboperatør, bruger dette websted enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://”og også ved forekomsten af låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger om blokering, rettelse og sletning af data

Inden for rammerne for de gældende lovbestemmelser har du ret til når som helst at kræve at modtage oplysninger om dine arkiverede personoplysninger, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du kan også have ret til at kræve, at dine data bliver rettet, blokeret eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt på den adresse, der er angivet i afsnittet “Oplysninger, der er påkrævet ved lov”.

Ret til at kræve behandlingsbegrænsninger

Du har ret til at kræve, at der indføres restriktioner for behandlingen af dine personoplysninger. For at gøre dette, kan du når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet “Oplysninger, der er påkrævet ved lov.” retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

I tilfælde af, at du skulle anfægte rigtigheden af dine data arkiveret af os, vil vi normalt få brug for tid til at bekræfte dette krav. I perioden, hvor denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger.
Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger blev/bliver udført på ulovlig vis, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine data i stedet for at kræve, at disse data skal slettes.
Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre krav på juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger i stedet for at få dem slettet.
Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1 af GDPR skal dine og vores rettigheder afvejes mod hinanden. Så længe det ikke er bestemt, hvis interesser har forrang, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, kan disse data – med undtagelse af deres arkivering – kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller beskyttelse af andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige grunde af offentlig interesse, som den Europæiske Union eller en af EU’s medlemsstater har anført.

3. Registrering af data på vores websted

Cookies

I visse tilfælde bruger vores websted og dets sider såkaldte cookies. Cookies forårsager ikke skade på din computer og indeholder ikke vira. Formålet med cookies er at gøre vores websted mere brugervenlig, effektiv og mere sikker. Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De slettes automatisk, når du forlader vores websted. Andre cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores websted.

Du kan justere indstillingerne i din browser for at sikre, at du får besked, hver gang der placeres cookies, og for at gøre det muligt for dig kun at acceptere cookies i bestemte tilfælde, eller at udelukke accept af cookies i specifikke situationer eller generelt og aktivere den automatiske sletning cookies, når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionerne på dette websted være begrænsede.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationstransaktion eller for at levere visse funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. indkøbsvognsfunktion), gemmes på basis af art. 6 stk. 1 litra af GDPR Websiteoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies for at sikre den teknisk fejlfrie og optimerede levering af operatørens tjenester. Hvis andre cookies (f.eks. cookies til analyse af dine browsemønstre) skal gemmes, behandles de separat i denne Erklæring om databeskyttelse.

Serverlogfiler

Udbyderen af dette websted og dets sider indsamler og lagrer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Oplysningerne omfatter:

Den anvendte browsertype og -version
Det anvendte operativsystem
Henvisende URL
Værtsnavnet på den computer, der har fået adgang
Tidspunktet for serverforespørgslen
IP-adressen

Disse data blandes ikke med andre datakilder

Disse data behandles på grundlag af art. 6 stk. 1 litra af GDPR Operatøren af webstedet har en legitim interesse i den teknisk fejlfrie afbildning og optimering af operatørens websted. Serverlogfiler skal registreres for at opnå dette.

Kontaktformular

Hvis du indsender forespørgsler til os via vores kontaktformular, vil de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen, samt eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet heri, blive gemt af os med henblik på at behandle din forespørgsel og i tilfælde af, at vi har yderligere spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Derfor sker behandlingen af de data, der indtastes i kontaktformularen, udelukkende på baggrund af dit samtykke (Art. 6 stk. 1 litra af GDPR). Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. For at gøre dette skal du blot sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted før tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dataene, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af data eller hvis det formål, som oplysningerne arkiveres til, ikke længere findes (f.eks. efter vi har afsluttet vores svar på din forespørgsel). Dette berører ikke obligatoriske lovbestemmelser, herunder især tilbageholdelsesperioder.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder alle resulterende personlige data (navn, anmodning), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6 stk. 1 litra b af GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at gennemføre før-kontraktmæssige foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1 a GDPR) og/eller på vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR), da vi har en legitim interesse i en effektiv behandling af anmodninger, der er rettet til os.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette, tilbagekalde dit samtykke til lagringen eller formålet med datalagringernes bortfald (f.eks. efter at din anmodning er afsluttet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte tilbageholdelsesperioder – forbliver upåvirket.

4. Analyseværktøjer og reklamer

Google Analytics

Dette websted anvender funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen af denne tjeneste er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruger såkaldte cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af brugernes brug af webstedet. De oplysninger, der genereres af cookies på din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA, hvor de gemmes.

Lagring af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på art. 6 stk. 1 litra af GDPR Operatøren af dette websted har en legitim interesse i analysen af brugermønstre for at optimere både de tjenester, der tilbydes online, og operatørens reklameaktiviteter.

IP-anonymisering

På dette websted har vi aktiveret funktionen til anonymisering af IP. Som følge heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google i EU’s medlemsstater eller i andre stater, der har ratificeret konventionen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Den fulde IP-adresse vil blive sendt til en af Googles servere i USA og vil der kun blive forkortet i særlige tilfælde. På vegne af operatøren af dette websted skal Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af dette websted, til at generere rapporter om aktiviteter på webstedet og til at gengive andre tjenester til operatøren af dette websted, der er relateret til brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der sendes sammen med Google Analytics fra din browser, må ikke flettes med andre data, som Google er i besiddelse af.

Browser-plug-in

Du har mulighed for at forhindre arkivering af cookies ved at foretage relevante ændringer af indstillingerne i din browsersoftware. Vi må dog påpege, at i dette tilfælde kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted i deres fulde omfang. Desuden har du mulighed for at forhindre registrering af data genereret af cookien og tilknyttet din brug af webstedet (herunder din IP-adresse) af Google samt behandlingen af disse data af Google ved at downloade og installere browser-plug-in’en, der er tilgængelig under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Indsigelse mod registrering af data

Du har mulighed for at forhindre, at Google Analytics registrerer dine data ved at klikke på følgende link. Dette vil resultere i placering af en frameldings-cookie, som forhindrer registrering af dine data under fremtidige besøg på dette websted: Deaktivering af Google Analytics.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata fra Google Analytics i Googles Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Behandling af kontraktdata

Vi har indgået en aftale om behandling af kontraktdata med Google og gennemfører de strenge bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder fuldt ud, når vi bruger Google Analytics.

Demografiske parametre leveret af Google Analytics

Dette websted bruger funktionen “demografiske parametre”, der leveres af Google Analytics. Det gør det muligt at generere rapporter med oplysninger om webstedets besøgendes alder, køn og interesser. Kilderne til disse oplysninger er interesserelateret reklame fra Google samt besøgsdata fra tredjepartsleverandører. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. Du har mulighed for at deaktivere denne funktion når som helst ved at foretage relevante ændringer af indstillinger for annoncering på din Google-konto, eller du kan generelt forbyde registrering af dine data af Google Analytics, som beskrevet i afsnit “Indvending mod registrering af data”.

Arkiveringsperiode

Data på bruger- eller hændelsesniveau, der er gemt af Google, og som er kædet sammen med cookies, bruger-id’er eller reklame-id’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-reklame-id) anonymiseres eller slettes efter 14 måneder. Klik på følgende link for at få yderligere oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Plug-ins og værktøjer

YouTube

Vores websted bruger plug-ins fra YouTube-platformen, som betjenes af Google. Operatøren af webstedet er Google Ireland Limited ( “Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøger en side på vores websted, hvor et YouTube-plug-in er blevet integreret, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Derfor får YouTube-serveren besked om, hvilke af vores sider du har besøgt.

YouTube kan desuden placere forskellige cookies på din enhed. Med hjælp fra disse cookies vil YouTube være i stand til at indhente oplysninger om vores besøgende på webstedet. Disse oplysninger vil blive brugt til at generere videostatistikker med det formål at forbedre webstedets brugervenlighed og forhindre forsøg på at begå bedrageri. Disse cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du sletter dem.

Hvis du er logget på din YouTube-konto, mens du besøger vores websted, kan du give YouTube mulighed for direkte at tildele dine browsermønstre til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge af din YouTube-konto.

Brugen af YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til Art. 6 stk. 1 litra f af GDPR. Dette er en legitim interesse.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, i YouTubes databeskyttelsespolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Vores websted bruger plug-ins af videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøger en af siderne på vores websted, hvor et Vimeo plug-in er blevet integreret, oprettes der en forbindelse til Vimeos servere. Derfor får Vimeo-serveren besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Vimeo vil desuden modtage din IP-adresse. Dette sker også, hvis du ikke er logget på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. De oplysninger, Vimeo registrerer, sendes til Vimeos server i USA.

Hvis du er logget på din Vimeo-konto, mens du besøger vores websted, kan du give Vimeo mulighed for direkte at tildele dine browsermønstre til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge af din Vimeo-konto.

Brugen af Vimeo er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til Art. 6 stk. 1 litra f af GDPR. Dette er en legitim interesse.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Vimeo håndterer brugerdata, i Vimeos databeskyttelsespolitik under: https://vimeo.com/privacy.

Google-webskrifttyper

For at sikre, at de skrifttyper, der bruges på dette websted, er ens, bruger dette websted såkaldte webskrifttyper fra Google. Når du åbner en side på vores websted, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i browserens cache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

For at gøre dette skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Som følge heraf vil Google lære, at din IP-adresse blev brugt til at få adgang til vores websted. Brugen af Google-webskrifttyper er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en ensartet og tiltalende måde. I henhold til Art. 6 stk. 1 litra f af GDPR. Dette er en legitim interesse.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, anvendes en standardskrifttype, der er installeret på din computer.

Du kan finde flere oplysninger om Google webskrifttyper ved at følge dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Via en API bruger dette websted kortlægningstjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited ( “Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du vil aktivere brugen af Google Maps-funktionerne, skal din IP-adresse være gemt. Som hovedregel overføres disse oplysninger til en af Googles servere i USA, hvor de arkiveres. Operatøren af dette websted har ingen kontrol over dataoverførslen.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores onlineindhold på en attraktiv måde og gøre de steder, der offentliggøres på vores websted, nemme at finde. Dette udgør en legitim interesse som defineret i Art. 6 stk. 1 litra af GDPR

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata fra i Googles Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.