0

Antrieb: BOSCH Mittelmotor "Performance CX", 36 V, 250 W