0

Antrieb: BOSCH Mittelmotor "Performance", 36 V, 250 W